آکادمی اوج خانه تحول فردی


آکادمی اوج مفتخر است با تکیه بر دانش و تجربه تخصصی در زمینه علم روانشناسی، خدمات موثری در حوزه مشاوره، آموزش و درمان ارایه می نماید. آکادمی اوج تاکنون اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه توسعه مهارت های فردی و بهبود عزت نفس و شکوفایی و پرورش استعدادهای درون و همچنین سنجش و ارزیابی در حیطه روانشناسی خانوادگی نموده است